Syarat-syarat Penggunaan

kosong

1. PERJANJIAN BINDING. Syarat Penggunaan ini bertindak sebagai perjanjian yang mengikat ("Perjanjian) antara Anda dan Quotespedia (" kami "," kami "," kami "). Dengan mengakses laman web ini ("Laman"), anda mengakui pemberitahuan yang membina mengenai Syarat Penggunaan ini dan persetujuan anda untuk terikat dengan bahasa di sini.

2. DASAR PRIVASI. Kami yakin untuk bersikap telus dalam praktik pengumpulan privasi dan maklumat kami, jadi kami telah menerbitkan a DASAR PRIVASI untuk pengesahan anda.

3. PEMATUHAN DENGAN UNDANG-UNDANG HARTA INTELEKTUAL. Semasa mengakses atau menggunakan Laman web ini, anda bersetuju untuk menghormati hak harta intelek orang lain. Penggunaan Laman web oleh anda setiap saat diatur oleh dan tunduk pada undang-undang mengenai hak cipta, tanda dagang, dan undang-undang harta intelek yang lain. Anda bersetuju untuk tidak memuat naik, memuat turun, memaparkan, melakukan, menghantar, atau menyebarkan maklumat atau kandungan apa pun (secara kolektif, "Kandungan") yang melanggar hak cipta, tanda dagang, atau harta intelek atau hak milik pihak ketiga. Anda bersetuju untuk mematuhi undang-undang mengenai pemilikan hak cipta dan penggunaan harta intelek, dan anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas pelanggaran undang-undang yang relevan dan atas pelanggaran hak pihak ketiga yang disebabkan oleh Kandungan yang anda berikan atau hantar. Beban untuk membuktikan bahawa Kandungan apa pun tidak melanggar undang-undang atau hak pihak ketiga terletak sepenuhnya kepada anda.

4. TIADA JAMINAN. KAMI MEMBUAT LAMAN TERSEDIA KEPADA ANDA "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA JAMINAN SETIAP JENIS. ANDA MENGAMBIL RISIKO SEBARANG DAN SEMUA KERUSAKAN ATAU KERUGIAN DARI PENGGUNAAN, ATAU TIDAK DAPAT MENGGUNAKAN, LAMAN. KEPADA LUAR BIASA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI JELAS MENAFIKAN SETIAP DAN SEMUA JAMINAN, EKSPRESI ATAU TERSIRAT, MENGENAI LAMAN, TERMASUK, TAPI TIDAK TERHAD UNTUK, SETIAP JAMINAN TERSEBUT, KEPERLUAN, PEMESANAN, PESANAN UNTUK PESANAN, PEMERINTAHAN, PEMESANAN. KAMI TIDAK MENJAMIN BAHAWA LAMAN INI AKAN MEMENUHI KEPERLUAN ANDA ATAU BAHAWA OPERASI LAMAN INI TIDAK AKAN DILARANG ATAU BEBAS RALAT.

5. TANGGUNGAN TERHAD. TANGGUNGJAWAB KAMI KEPADA ANDA TERHAD. KEPADA LUAR BIASA YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, TIDAK ADA KITA BERTANGGUNGJAWAB KERANA KEROSAKAN APA-APA JENIS (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD UNTUK, KEROSAKAN KHUSUS, INSIDENAL, ATAU SAMBUNGAN, KEUNTUNGAN YANG HILANG, ATAU DATA YANG HILANG, KERANA DARIPADA KERANA ) MENGHADAPI ATAU BERHUBUNG DENGAN PENGGUNAAN LAMAN ANDA ATAU BAHAN LAIN ATAU MAKLUMAT YANG DIBERIKAN DI LAMAN. Batasan ini akan berlaku tanpa mengira sama ada kerosakan tersebut disebabkan oleh pelanggaran kontrak, hukuman, atau teori atau bentuk tindakan undang-undang lain.

6. LAMAN AFFILIASI. Kami mungkin bekerjasama dengan sebilangan rakan kongsi dan sekutu yang laman webnya mungkin dihubungkan ke dalam Laman web ini. Oleh kerana kami tidak mempunyai kawalan terhadap kandungan dan prestasi laman web rakan kongsi dan afiliasi ini, kami tidak membuat janji atau jaminan mengenai ketepatan, kandungan, atau kualiti maklumat yang diberikan oleh laman web tersebut, dan kami tidak bertanggung jawab atas perkara yang tidak disengajakan, tidak menyenangkan, kandungan yang tidak tepat, mengelirukan, atau menyalahi undang-undang yang mungkin terdapat di laman web tersebut. Begitu juga, dari semasa ke semasa sehubungan dengan penggunaan Laman web ini, anda mungkin mempunyai akses ke item kandungan (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, laman web) yang dimiliki oleh pihak ketiga. Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak memberikan jaminan mengenai, dan tidak bertanggung jawab atas, ketepatan, mata wang, kandungan, atau kualiti kandungan pihak ketiga ini, dan bahawa, kecuali jika dinyatakan sebaliknya, Syarat Penggunaan ini akan mengatur penggunaan mana-mana anda dan semua kandungan pihak ketiga.

7. KEGUNAAN LARANGAN. Kami mengenakan sekatan tertentu pada penggunaan laman web anda yang dibenarkan. Anda dilarang melanggar atau cuba melanggar sebarang ciri keselamatan Laman web, termasuk, tanpa batasan, (a) mengakses kandungan atau data yang tidak dimaksudkan untuk anda, atau masuk ke pelayan atau akaun yang tidak dibenarkan anda akses; (b) cuba menyelidiki, mengimbas, atau menguji kerentanan Laman, atau sistem atau rangkaian yang berkaitan, atau melanggar langkah keselamatan atau pengesahan tanpa kebenaran yang tepat; (c) mengganggu atau berupaya mengganggu perkhidmatan kepada pengguna, host, atau jaringan, termasuk, tanpa batasan, dengan mengirimkan virus ke Situs, kelebihan muatan, "banjir," "spam," "pengeboman e-mel," atau "Terhempas;" (d) menggunakan Laman web untuk menghantar e-mel yang tidak diminta, termasuk, tanpa batasan, promosi, atau iklan untuk produk atau perkhidmatan; (e) memalsukan sebarang header paket TCP / IP atau mana-mana bahagian maklumat header dalam e-mel atau sebarang pengeposan menggunakan Laman web; atau (f) cuba mengubahsuai, merekayasa balik, menyusun semula, membongkar, atau mengurangkan atau berusaha mengurangkan ke bentuk yang dapat difahami oleh manusia mana-mana kod sumber yang digunakan oleh kami dalam menyediakan Laman ini. Anda juga dilarang menyalin kandungan di Laman ini, sama ada secara manual atau melalui kaedah automatik, tanpa kebenaran kami. Sebarang pelanggaran keselamatan sistem atau rangkaian boleh menyebabkan anda dikenakan tanggungjawab sivil dan / atau jenayah.

8. INDEMNITI. Anda bersetuju untuk mengganti rugi kami atas tindakan dan peninggalan anda yang tertentu. Anda bersetuju untuk mengganti rugi, membela, dan tidak membahayakan kami dari mana-mana dan semua tuntutan pihak ketiga, kerugian, tanggungjawab, kerosakan, dan / atau kos (termasuk kos dan kos peguam yang munasabah) yang timbul daripada akses ke atau penggunaan Laman web ini, pelanggaran anda Terma Penggunaan ini, atau pelanggaran anda, atau pelanggaran oleh pengguna lain dari akaun anda, harta intelek atau hak lain mana-mana orang atau entiti.

9. KEBERSIHAN; KEDAI. Sekiranya, atas sebab apa pun, mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang berwibawa mendapati mana-mana terma atau syarat dalam Syarat Penggunaan ini tidak dapat dilaksanakan, semua terma dan syarat lain akan tetap berlaku dan berkuatkuasa sepenuhnya. Tidak ada pengabaian terhadap pelanggaran mana-mana ketentuan Syarat Penggunaan ini akan menjadi pengabaian terhadap pelanggaran yang sebelumnya, bersamaan, atau berikutnya yang sama atau mana-mana peruntukan lain di sini, dan tidak ada pengabaian yang akan berkesan kecuali dibuat secara bertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang wakil parti pengabaian.

10. TIADA LESEN. Tidak ada yang terkandung di dalam Laman web ini yang harus difahami sebagai memberi anda lesen untuk menggunakan mana-mana tanda dagang, tanda perkhidmatan, atau logo yang dimiliki oleh kami atau oleh pihak ketiga mana pun.

11. PINDAAN. Kami berhak untuk mengubah Syarat ini dan akan melakukannya dengan menghantar notis di laman web ini.